Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców, którzy wykonują remonty zarówno w domach jednorodzinnych jak również mieszkaniach usytuowanych w blokach lub kamienicach, że wszystkie odpady z remontów (w tym także gruz) zgodnie z Uchwałą Nr XXX/293/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, zbierane są jako odrębna frakcja odpadów. Odpady poremontowe oraz gruz należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Taki punkt funkcjonuje w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (teren przy składowisku odpadów). Punkt ten czynny jest 24 godziny na dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców miasta Zawiercie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje również odpady tzw. „problemowe” za wyjątkiem styropianu, papy, wełny mineralnej. Odpady „problemowe” to m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów – gruz, ziemia, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów, odpady opakowaniowe, inne niebezpieczne w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

04

LUT

2015

358

razy

czytano

208/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.