Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

MRD - tekst do odczytu maszynowego

MRD - tekst do odczytu maszynowego

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu znajduje się w Zawierciu przy ul. Leśnej 10 B.  Na czele Urzędu stoi Prezydent Łukasz Konarski.
 

Wydział Gospodarki Komunalnej zajmuje się sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz przestrzeganiem przez mieszkańców przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główne zadania wydziału to m.in.:

 • przyjmowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji bądź stwierdzonych niezgodności ze stanem faktycznym - prowadzenie postępowań
 • w sprawach określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie księgowości i postępowań egzekucyjnych związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zapewnienie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych poprzez wybór Wykonawcy wyłonionego
 • w postępowaniu przetargowym oraz zapewnienie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów
 • w nim zebranych poprzez wybór Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie;
 • podejmowanie działań w zakresie małej retencji wody.
   

Kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu

42-400 Zawiercie
ul. Leśnej 10 B
woj. Śląskie
gospodarkakomunalna@zawiercie.eu
+48 32 67 223 40
 

Godziny Pracy

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu otwarty jest:

w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00

od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo widzących

Osoby niesłyszące lub słabo widzące mogą skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu w następujący sposób:

- sporządzając pismo i wysyłając je na adres: Urząd Miejski w Zawierciu Wydział Gospodarki Komunalnej 42-400 Zawiercie ul. Leśna 2 

- sporządzając pismo i składając je do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu

- wysłać maila na adres e-mail: urzad@zawiercie.eu

- telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 32 67 223 40

- poprzez osobistą wizytę w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Grupa pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu ukończyła podstawowy kurs na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 

Informacja dla osób niewidomych i mających problem z widzeniem

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem również otrzymają pomoc w wydziale. Należy wcześniej poinformować jednostkę samorządową o problemie z widzeniem.

- Do siedziby Wydziału i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

- W pokoju Wydziału Gospodarki Komunalnej po prawej znajduje się pętla indukcyjna.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście ogólnodostępne w godzinach pracy Wydziału.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pokój WGK mieści się na parterze budynku w którym znajduje się pętla indukcyjna.

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dwie osoby zatrudnione w Wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

 

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.