Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Termin składania deklaracji

Termin składania deklaracji

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwracamy uwagę, że w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgon, wyprowadzka, narodziny dziecka itp.) mieszkańcy mają 14 dni na złożenie zmiany deklaracji. W przypadku zgonów lub wyprowadzki  (np. do bloków), jeżeli  zmiana zostanie zgłoszona w późniejszym terminie, będzie ona obowiązywać od miesiąca, w którym została zgłoszona co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia opłaty za okres od nastąpienia zmiany do daty złożenia deklaracji ponieważ zgodnie z art. 6q ust.3 znowelizowanej ustawy nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

 Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego lokatora  sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do opłaty śmieciowej, dlatego pomimo zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zmian w terminie późniejszym niż 14 dni od zamieszkania na nieruchomości nowych osób, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana. (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego – opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Zwracamy również Państwa uwagę na art. 6i ust.2 znowelizowanej ustawy, który mówi, że „w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana”. W związku z powyższym, w przypadku składania zmiany deklaracji prosimy o poinformowanie pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc np. inna gmina, spółdzielnia mieszkaniowa. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat za tą samą usługę w danym miesiącu.

30

LIS

-1

318

razy

czytano

207/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.