Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Termin składania deklaracji

Termin składania deklaracji

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwracamy uwagę, że w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgon, wyprowadzka, narodziny dziecka itp.) mieszkańcy mają 14 dni na złożenie zmiany deklaracji. W przypadku zgonów lub wyprowadzki  (np. do bloków), jeżeli  zmiana zostanie zgłoszona w późniejszym terminie, będzie ona obowiązywać od miesiąca, w którym została zgłoszona co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia opłaty za okres od nastąpienia zmiany do daty złożenia deklaracji ponieważ zgodnie z art. 6q ust.3 znowelizowanej ustawy nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

 Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego lokatora  sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do opłaty śmieciowej, dlatego pomimo zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zmian w terminie późniejszym niż 14 dni od zamieszkania na nieruchomości nowych osób, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana. (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego – opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Zwracamy również Państwa uwagę na art. 6i ust.2 znowelizowanej ustawy, który mówi, że „w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana”. W związku z powyższym, w przypadku składania zmiany deklaracji prosimy o poinformowanie pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc np. inna gmina, spółdzielnia mieszkaniowa. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat za tą samą usługę w danym miesiącu.

30

LIS

-1

22

razy

czytano

132/192

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.