Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Gospodarka odpadami

Azbest

Azbest ze względu na swoją włóknistą budowę i wyjątkowe właściwości chemiczne i fizyczne jest m.in. odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, kwasów, z łatwością łączy się z materiałami jak cement czy tworzywa sztuczne. Azbest znalazł swoje zastosowanie w przemyśle chemicznym, transporcie, energetyce, ale przede wszystkim w budownictwie (pokrycia dachowe – eternit, płyty balkonowe, elewacyjne, rury do instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, przewody kominowe, wentylacyjne, jak również urządzenia gospodarskie np. piece akumulacyjne, żelazka).

Właściciel nieruchomości położonej na terenie Zawiercia, na której znajdują się wyroby zawierające azbest jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do końca grudnia 2032 r.

Osoby fizyczne (właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości), które posiadają wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do składania corocznie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” do Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Informacja powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz złożony do Urzędu Miejskiego w Zawierciu natomiast drugi należy zachować przez okres jednego roku.

Pozostałe podmioty składają „Informację o wyrobach zawierających azbest” bezpośrednio Marszałkowi Województwa Śląskiego w Katowicach.

„Informację o wyrobach zawierających azbest” należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Ponadto właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".

Druki wzorów „Informacji o wyrobach zawierających azbest” oraz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" można pobrać poniżej.

Osoby fizyczne zainteresowane ubieganiem się o dotację z budżetu Gminy Zawiercie na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub pod numerem telefonu 32 67 222 15.

Uwaga!

Zakazuje się usuwania wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne lub prawne niemające uprawnień do wykonywania tego rodzaju działań. Do usuwania takich wyrobów należy wynająć specjalistyczną firmę, która posiada odpowiednio specjalistyczny sprzęt, kwalifikacje i zezwolenia. Azbest mogą również usuwać podmioty i osoby przeszkolone w zakresie postepowania z odpadami niebezpiecznymi.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.