Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Płatności

Zgodnie z Uchwałą nr LV/690/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 listopada 2021 r., poz. 7555), wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 25,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 62,50 zł miesięcznie od osoby – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą po uprzednim złożeniu właściwej deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 1,50 zł od osoby. Wówczas opłata za segregowane odpady wyniesie miesięcznie 23,50 zł od osoby zamieszkałej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wpłatę można wnosić w kasach Urzędu Miejskiego, w opłatomatach (przy ul. Leśnej 2 oraz przy ul. Leśnej 10 B) lub na indywidulany numer rachunku bankowego*.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu mieszkańców uiszcza zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie skutkuje podjęciem działań prowadzących do ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

*Informacja o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego została zawarta w zawiadomieniu o zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało doręczone mieszkańcom osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku zagubienia dokumentu należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu tel. 32 67 223 40.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.