Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

ETR - tekst łatwy do czytania

ETR - tekst łatwy do czytania

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu znajduje się w Zawierciu przy ul. Leśnei 10 B.

Budynek

Do budynku prowadzi jedno wejście na wprost przynależnego do budynku parkingu. Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy Wydziału.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami, brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą schody za nimi znajdują się dwuskrzydłowe drzwi, którymi wchodzimy do części wiatrołapu. W tym miejscu po lewej stronie  znajduje się stolik oraz dwa krzesła dla interesantów.

Za wiatrołapem do dalszej części budynku prowadzą schody, za którymi po prawej stronie znajduje się pokój w którym pracują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W pokoju Wydziału Gospodarki Komunalnej po prawej znajduje się pętla indukcyjna.

Toaleta znajdująca się na parterze, nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gdzie można zaparkować?

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prezydent Miasta Zawiercie jest szefem urzędu. Prezydentem w Zawierciu jest Łukasz Konarski.

Prezydentowi w pracy pomagają Zastępcy - Małgorzata Benc oraz Justyna Miszczyk, Sekretarz Miasta - Agata Jarza-Korpyś, Skarbnik Miasta – Marcin Gawłowicz oraz reszta pracowników urzędu.

Czym zajmuje się Wydział?

Wydział Gospodarki Komunalnej zajmuje się sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz przestrzeganiem przez mieszkańców przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główne zadania wydziału to m.in.:

 • przyjmowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji bądź stwierdzonych niezgodności ze stanem faktycznym - prowadzenie postępowań
 • w sprawach określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • prowadzenie księgowości i postępowań egzekucyjnych związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zapewnienie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych poprzez wybór Wykonawcy wyłonionego
 • w postępowaniu przetargowym oraz zapewnienie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów
 • w nim zebranych poprzez wybór Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym;
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie;
 • podejmowanie działań w zakresie małej retencji wody.
   

Jak załatwić sprawę w Wydziale ?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą załatwić sprawę w urzędzie poprzez:

- napisanie pisma i wysłanie go na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu,

- złożenie pisma do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Zawierciu,

- napisanie wiadomości i wysłanie jej na adres e-mail: urzad@zawiercie.eu

- poprzez kontakt telefoniczny: + 48 32 67 223 40

- poprzez kontakt osobisty w godzinach urzędowania. Wydział czynny jest w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Do Wydziału można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą poprosić o kontakt z urzędnikiem, który ukończył kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Niewidomi i osoby mające problemy z widzeniem także otrzymają pomoc. Urzędnicy pomogą załatwić daną sprawę. Należy ich wcześniej poinformować o problemie z widzeniem.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.