Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Deklaracje

Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

 W Gminie Zawiercie w drodze Uchwały Nr XXVI/287/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., poz. 3418) wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,50 zł od jednego mieszkańca na miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 23,50 zł. od osoby zamieszkałej.

Co zrobić żeby skorzystać z ulgi za kompostowanie?

 • Posiadaj na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik.
 • Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku. Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2, w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Krzywa 3 lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePuap.
 • Kompostuj w przydomowym kompostowniku bioodpady.

Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Nadwyżkę bioodpadów mieszkańcy Gminy Zawiercie mogą samodzielnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, który zlokalizowany jest przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu. Należy pamiętać, że dostarczane do PSZOK-u gałęzie muszą być pocięte na drobne kawałki.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia przydomowego kompostownika.

Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost, jako podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny składniki stosowany jest jako substancja poprawiająca właściwości gleby w miejskich zieleńcach, w ogrodnictwie, rolnictwie. Pełnić może rolę nawozu. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny.
Kompostowanie to sposób na oszczędności dla domowego budżetu oraz na zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów instalacji komunalnych.

Bioodpady kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym (do nabycia w sklepie ogrodniczym, można go też wykonać samemu), jak też w otwartej pryzmie w ogrodzie.

W czasie kompostowania bioodpadów należy pamiętać o: mieszaniu kompostu, wilgotności kompostowanych odpadów, dostatecznej ilości tlenu (powietrza).

Do kompostowania można używać odpadów takich jak np:

 1. resztki roślinne z kuchni, także fusy z herbaty, resztki warzyw, owoców, skorupki jajek;
 2.  trawa z plewienia i koszenia, zeschłe rośliny;
 3.  poobcinane rozdrobnione gałęzie;
 4.  zdrowe zielone liście z drzew;
 5. papier czy tektura w drobnych kawałkach (biodegradowalne);
 6. resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.

Nie należy używać do kompostowania odpadów takich jak:

 1. kolorowych czasopism;
 2. kości i resztek mięsnych;
 3. tłuszczy;
 4. zainfekowanych roślin ogrodowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie i nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji, ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Zawiercie do kontroli musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało. Zgodnie z  ustawą o u.c.p.g Prezydent Miasta, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.