Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Gospodarka odpadami

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów

Obowiązek Segregowania Odpadów

    Segregacja odpadów odbywa się poprzez wydzielenie ich według materiałów (surowców) z jakich zostały wyprodukowane do przeznaczonych w tym celu pojemników lub worków. Szczegółowy sposób segregacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028).

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie bioodpadów umożliwia uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Można je oddać do specjalnie wyznaczonych punktów w sklepach i aptekach prowadzących zbiórkę, bądź do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( tzw. PSZOK).

Przypominamy, że do segregacji odpadów należy stosować worki lub pojemniki w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych frakcji odpadów. W przeciwnym razie firma wywozowa może odebrać odpady kwalifikując je jako odpady zmieszane. W konsekwencji nieprawidłowe stosowanie się do zasad obowiązku segregowania odpadów może  skutkować nałożeniem w drodze decyzji na mieszkańców danej nieruchomości podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

W Gminie Zawiercie odpady są zbierane z podziałem na następujące frakcje:

 • metale i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek w kolorze żółtym,
 • papier- pojemnik lub worek w kolorze niebieskim,
 • szkło - pojemnik lub worek w kolorze zielonym,
 • bio odpady ulegające biodegradacji - pojemnik lub worek w kolorze brązowym,
 • popiół z palenisk domowych - pojemnik w kolorze szarym,
 • oraz odpady pozostałe czyli zmieszane (resztkowe) powinny się znaleźć w oddzielnych pojemnikach przeznaczonych na ten cel.

Podpowiadamy jak należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów

Do pojemników lub worków żółtych przeznaczonych na

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać:

 • odpady z metali (puszki po konserwach, napojach i sokach, kapsle i zakrętki)
 • worki, reklamówki, plastikowe torby
 • butelki plastikowe po napojach najlepiej zgniecione i bez nakrętek
 • plastikowe nakrętki o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania, pojemniki, kubki
 • kartony po sokach, mleku (tzw. Tetra Paki) zaliczane jako opakowania wielomateriałowe
 • opakowania bez zawartości po środkach czystości takich jak np. proszek i kosmetykach
 • odpady z metali stalowych oraz nieżelaznych (zakrętki, kapsle, puszki po konserwach i napojach)

NIE należy wrzucać:

 • plastikowych zabawek, opakowań po lekach, puszek i wszelkich opakowań po farbach, chemikaliach, oleju samochodowym, artykułów z tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami.

Pamiętaj jedna butelka PET wywieziona na składowisko odpadów komunalnych będzie tam leżała ok. 400 lat!!! Recykling plastiku pozwala przetworzyć go ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej. Dlatego warto podjąć wysiłek segregacji. Przed włożeniem opakowań do pojemnika zgnieć je - to ograniczy miejsce w twoim pojemniku. Nakrętki powinny zostać odkręcone przed wyrzuceniem plastikowej butelki są one dobrze wyceniane w punktach skupu. Wato również zainteresować się zbiórką nakrętek z tworzyw sztucznych, które często pożądane są na akcje społeczne i charytatywne.

Pamiętaj segregując metale oszczędzamy duże ilości energii. Energia potrzebna do produkcji aluminium na jedną nową puszkę, wystarczy na wykonanie 20 puszek z recyklingu. Recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie powietrza o 95%, wody o 97%, energii o 95% w porównaniu do produkcji z surowca pierwotnego.

Do pojemników lub worków niebieskich przeznaczonych na

PAPIER

Należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

NIE należy wrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Pamiętaj, że najważniejszą korzyścią płynącą z selektywnej zbiorki makulatury jest uratowanie od wycinki ogromnych ilości zasobów leśnych. Ważne jest, aby odpowiednio segregowana makulatura została oczyszczona z różnego rodzaju dodatków niepapierowych, np. zszywaczy, skoroszytów, folii czy nitek oraz kleju. Bardzo ważne jest także, by nie była powleczona folią lub innym tworzywem (dlatego też np. opakowania kartonowe po sokach, mleku itp. NIE SĄ makulaturą).

Do pojemników lub worków zielonych przeznaczonych na

SZKŁO

Należy wrzucać:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE należy wrzucać:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła żaroodpornego i szkła okularowego
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek i reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

Pamiętaj, że wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Do produkcji szkła używa się piasku kwarcowego z dodatkiem węglanu sodu i wapnia, a także tlenku boru i ołowiu. Ze względu na swój skład i budowę nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla środowiska, jednak niemożliwy jest jego naturalny rozkład. Warto pamiętać, by wyrzucać je bez nakrętek, gumowych uszczelek i zacisków. Zabronione jest mieszanie wymienionych rodzajów szkła ze świetlówkami i żarówkami oraz porcelaną, ceramiką, fajansem, szkłem żaroodpornym, a także lustrami, kineskopami i szybami, zarówno okiennymi, jak i samochodowymi. Tego typu produkty mogą zostać przetworzone w hucie, jednak należy zadbać o ich samodzielne dostarczenie do PSZOK.

Do pojemników lub worków brązowych przeznaczonych na

BIOODPADY

Należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

NIE należy wrzucać:

 • kości, ości, mięsa i innych pochodzenia zwierzęcego
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Dobrą praktyką jest zagospodarowanie bioodpadów w kompostowniku, które niesie ze sobą wiele korzyści w aspekcie proekologicznym i ekonomicznym. Poprzez umiejętne wykorzystanie odpadów, które powstają „u źródła” ograniczamy ilość odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach. Kompostowanie to również najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Dzięki zastosowaniu kompostu gleba uboga w składniki odżywcze i mineralne staje się żyzna, bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej plonami.

 

Do pojemników lub szrych przeznaczonych na

POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH

Odpady paleniskowe pochodzą z sezonowego ogrzewania domostw i stanowią spory udział w ogólnej masie odpadów. Są źródłem wielu wartościowych materiałów mineralnych, które powinny być wykorzystywane.

Należy wrzucać:

 • popiół z pieca i kominka
 • popiół ze spalania węgla i drewna

NIE należy wrzucać:

 • Innych odpadów niż popiół

Pamiętaj: Do pojemników należy wrzucać wyłącznie zimny popiół. Nie należy popiołu mieszać z innymi odpadami. Najczęstszym problemem w procesie odzysku surowców, jest zanieczyszczanie odpadów komunalnych popiołem.

UWAGA!!! w piecach domowych NIE WOLNO spalać odpadów. Podczas spalania odpadów komunalnych, uwalnia się do atmosfery wiele szkodliwych substancji, w tym tlenki azotu i siarki, furany i dioksyny (najbardziej rakotwórcze substancje).

 

Do pojemnika z ODPADAMI NIESEGREGOWANYMI (zmieszane) KOMUNALNYMI

należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Należy wrzucać wszystko to czego nie udało się wyselekcjonować np.:

 • brudny, mokry i zatłuszczony papier
 • artykuły higieniczne, waciki i pampersy
 • niedopałki papierosów
 • szkło stołowe, porcelana, ceramika, kryształy oraz szkło, które uległo stłuczeniu
 • worki z odkurzacza
 • wieczka po jogurtach

Nie należy wrzucać:

 • odpadów, które obowiązkowo należy segregować czyli: tworzyw sztucznych, metali, papieru,
  szkła, bioodpadów (w tym kuchennych pochodzenia roślinnego)
 • popiołu
 • puszek, pojemników po farbach i lakierach, świetlówek, baterii i akumulatorów,
 • leków i chemikaliów
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego
 • opon

WAŻNE Pamiętaj !!!

Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Należą one do odpadów niebezpiecznych i stanowią ogromny problem dla środowiska. Ważne, by pamiętać, że tego typu odpady muszą być zbierane osobno i przekazywane do odpowiednich miejsc zbiórki (np. pojemniki na zużyte baterie w sklepach, specjalne zbiórki w aptekach przeterminowanych leków, oddawanie niektórych surowców do punktu skupu) a także do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W Gminie Zawiercie od wielu lat funkcjonuje tzw. PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ulicy  ul. Krzywej 3.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Zawiercie w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: Bioodpaduwzględniające odpady kuchenne (bez resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego – mięso, kości, ości) oraz odpady z ogrodów (części roślin, liście, trawy, drobne  gałęzie o długości nie przekraczającej 1m, wycięte  rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów przy  wycince  drzew). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, kosiarki elektryczne, pralki, czajniki elektryczne, zabawki zawierające elementy elektroniczne, czajniki elektryczne, odkurzacze, lokówki). Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np.: meble, fotele, kanapy, okna i drzwi  bez  szyb, gumolity, linoleum, dywany, kołdry, wózki). Odpady te winny być opróżnione z zawartości i nie mogą zawierać innych odpadów. Papier i tekturaTworzywa sztuczne. Metale. Szkło (opakowania szklane, butelki, słoiki – bez  szkła  okiennego, samochodowego i  hartowanego). Odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Przeterminowane leki i chemikalia. Inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki. Zużyte baterie i akumulatoryOdpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Styropian opakowaniowy dużych rozmiarów. Odzież i tekstylia. Popiół.

PAMIĘTAJ: Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również bezpłatnie w określonych limitach oddać do PSZOK-a następujące odpady:

 • odpady budowlane  i rozbiórkowe - do 240kg / na mieszkańca / na  rok 
 • styropian budowlany, wełna mineralna  - do10 kg / na mieszkańca / na rok
 • papa odpadowa - do 20 kg / na mieszkańca / na rok
 • zużyte opony- do 8 szt/na nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnej/ na rok

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.