Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Gospodarka odpadami

Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejsce zagospodarowania odpadów

   Odpady z terenu miasta, odebrane od mieszkańców, kierowane są do Instalacji Komunalnej tj. Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej.

   Instalacja ta zgodnie z uchwałą Nr V/6/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, posiadała status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
   Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zniosła z dniem 6 września 2019 r. istnienie regionów gospodarki odpadami oraz definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w ich miejsce utworzono instalacje komunalne (IK).

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.