Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Powiadamiacz

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą nr LV/690/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 listopada 2021 r.  zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przedstawiają się następująco:

  • 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca
  • 62,50 zł miesięcznie od mieszkańca – stawka opłaty podwyższonej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Uwaga!

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Zawiercie otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokości opłaty w zawiadomieniu została wyliczona na podstawie danych wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględnione zostały ulgi dla osób, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów oraz korzystają z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

Przypominamy, że:

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku składania nowych deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Nowa stawka nie zmienia terminu i sposobu płatności. Comiesięczną opłatę uiszcza się bez wezwania, na podany w zawiadomieniu indywidulany numer rachunku bankowego. Powyższe zawiadomienia będą stanowiły podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmiany liczby osób mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć:

  • osobiście - w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Krzywej 3, 42-400 Zawiercie. (tel. 32 67 223 40),
  • w Urzędzie Miejskim przy ul. Leśna 2,
  • przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • w formie elektronicznej korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl i używając Profilu Zaufanego. W wyszukiwarkę, która znajduje się na stronie epuap.gov.pl, wystarczy wpisać „GMINA ZAWIERCIE”. Następnie w katalogu spraw należy wybrać kolejno funkcje: „Katalog Spraw”, „Ochrona Środowiska”, „Deklaracja”, po wypełnieniu należy pamiętać o zatwierdzeniu poprzez kliknięcie „Załatw sprawę”.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.