Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Gospodarka odpadami

Miejsce zagospodarowania odpadów

w 2020 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

 • ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAWIERCIU ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie,
 • BM Recykling Sp. z o.o. - Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie,
 • MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze.

 

Miejsca zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 • ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAWIERCIU ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie,
 • MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze.

 

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Składowisko odpadów w Zawierciu,  ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie,
 • Cofinco Poland Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
 • Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom,
 • IT.O.Ś Sp. z o.o. ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie,
 • Składowisko odpadów w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna
 • Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 47-126 Kielcza (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy).

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.