Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Kontrola kompostowników przydomowych i kompostowania w nich bioodpadów

Kontrola kompostowników przydomowych i kompostowania w nich bioodpadów

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że w listopadzie 2022 r. rozpoczną się wyrywkowe kontrole na nieruchomościach, na których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

W trakcie oględzin, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanej informacji ze stanem faktycznym,

to wówczas - w drodze decyzji - może zostać stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Wymaga to również złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że w listopadzie 2022 r. rozpoczną się wyrywkowe kontrole na nieruchomościach, na których właściciele zadeklarowali posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy udziale funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

W trakcie oględzin, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  3. uniemożliwia upoważnionej osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności podanej informacji ze stanem faktycznym,

to wówczas - w drodze decyzji - może zostać stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. Wymaga to również złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

27

PAŹ

2022

314

razy

czytano

42/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.