Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120l na zmieszane odpady komunalne, które należy opróżniać według potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w części prowadzenia tej działalności z przedsiębiorcą posiadającym aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości lub zarządców budynków wielorodzinnych  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dotyczy odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym w części mieszkalnej. Opłata nie dotyczy odbioru odpadów z części, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze biurowym. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Straż Miejska prowadzi kontrolę czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne oraz czy lokale, w zgodnie z podpisaną umową wyposażone są  w pojemniki do gromadzenia odpadów. W przypadku braku umowy z firmą wywozową, funkcjonariusze mogą nałożyć na przedsiębiorcę mandat lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego.

22

MAR

2017

21

razy

czytano

95/192

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.