Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120l na zmieszane odpady komunalne, które należy opróżniać według potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w części prowadzenia tej działalności z przedsiębiorcą posiadającym aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości lub zarządców budynków wielorodzinnych  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dotyczy odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym w części mieszkalnej. Opłata nie dotyczy odbioru odpadów z części, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze biurowym. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Straż Miejska prowadzi kontrolę czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne oraz czy lokale, w zgodnie z podpisaną umową wyposażone są  w pojemniki do gromadzenia odpadów. W przypadku braku umowy z firmą wywozową, funkcjonariusze mogą nałożyć na przedsiębiorcę mandat lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego.

22

MAR

2017

334

razy

czytano

170/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.