Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Ważne informacje dotyczące „uchwały antysmogowej” przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego

Ważne informacje dotyczące „uchwały antysmogowej” przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego

TERMINY wymiany „starych” urządzeń grzewczych:

 • w przypadku kotłów poza standardami emisyjnymi:

            - starszy niż 10 lat – wymiana do końca roku 2021

           - 5 - 10 letnie – wymiana do końca roku 2023

           - młodsze niż 5 lat – wymiana do końca 2025 roku

 • w przypadku kotłów klasy 3 lub 4 – do końca roku 2027

 • w przypadku kominków i ogrzewaczy – do końca roku 2022 (z wyjątkami).

      STANDARDY dla:

 • kotłów - eksploatacja instalacji spełniającej standardy emisyjne zgodne z klasą 5 pod względem granicznych wielkości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5: 2012

 • ogrzewaczy - eksploatacja instalacji spełniającej wymogi tzw. Ekoprojektu (Ecodesign).

ZAKAZY stosowania następujących paliw stałych:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

      Uchwała dotyczy instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, które:

      1). dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania (czyli kotły do c.o.);

2). wydzielają ciepło (czyli ogrzewacze pomieszczeń np. kominek tradycyjny, piec kaflowy, kuchnia węglowa, koza etc.);

3). wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika – np. kominek z płaszczem wodnym, kuchnia węglowa z podkową.

 • Dotacje z budżetu Gminy Zawiercie

Poziom dofinansowania:

- do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 2200,00 PLN – przy zakupie kotła centralnego ogrzewania: elektrycznego, gazowego lub olejowego,

- do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak do nie więcej niż 2000,00 PLN – przy zakupie urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii.

Wymagania stawiane beneficjentom oraz wymagania techniczne stawiane urządzeniom grzewczym:

- Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji do urządzenia fabrycznie nowego jest złożenie wraz z wnioskiem:

 • potwierdzenia tytułu prawnego lub posiadania samoistnego do nieruchomości,

 • rachunku lub faktury dokumentującej zakup urządzenia - wystawione na Inwestora, a w przypadku, gdy zakup urządzenia stanowił część modernizacji systemu grzewczego – dodatkowo specyfikacja do rachunku lub faktury wystawiona przez sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów zakupu urządzenia brutto,

 • w przypadkach zakupu kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego - dokumentu przekazania starego pieca do złomowania, przy czym w przypadku pieców kaflowych – inny dokument potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie odpadów na składowisko lub sposób zagospodarowania części zdemontowanego pieca,

 • likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych na nieruchomości,

 • w przypadku kotłów gazowych - umowy z operatorem sieci gazowej,

 • w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego - umowy z operatorem sieci energetycznej,

 • w przypadku, gdy nieruchomość, na której przeprowadzono inwestycję przyłączona jest do istniejącej sieci kanalizacyjnej - umowa z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu na odprowadzanie ścieków,

 • w przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, gdyż budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – umowy i dowody uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych obejmujący okres 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku tytułem potwierdzenia wykonywania usługi wywozu nieczystości ciekłych z częstotliwością uniemożliwiającą wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia,

 • instrukcji obsługi użytkownika w języku polskim i gwarancji producenta na co najmniej 2 lata,

 • udokumentowanie uregulowanych opłat podatkowych i opłat lokalnych na rzecz Gminy Zawiercie.

Informacji na temat dotacji z budżetu Gminy Zawiercie udziela:

Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42 – 400 Zawiercie

Tel.: 32 67 222 15, 32 494 12 73

Więcej informacji na stronie:

https://www.zawiercie.eu/kategorie/udzielenie_dotacji_z_budzetu_gminy_na_zadanie

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do ostatniego dnia roboczego października 2021 roku.

 • Rządowy program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,

 • ocieplenie przegród budowlanych,

 • stolarkę drzwiową i okienną,

 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Informacji na temat rządowego programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Zawiercie udziela:

Agencja Rozwoju Zawiercia

ul. Technologiczna 15, 42 – 400 Zawiercie

Tel.: 32 494 13 33 lub 32 494 13 36

E-mail: biuro@park.zawiercie.eu

Więcej informacji na stronie: https://www.park.zawiercie.eu/

Informacje na temat programu można także uzyskać w punktach konsultacyjnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w następujących lokalizacjach (kontakt telefoniczny lub mailowy):

 • Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)

 • Bielsko - Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

 • Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)

Infolinia programu "Czyste powietrze": 32 60 32 252 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30).

Ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”: 22 340 40 80 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00).

E-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

Więcej informacji na stronie:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html


 

Realizacja programu: lata 2018-2029.

08

LUT

2021

385

razy

czytano

79/260

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.