Spotkania z mieszkańcami w sprawie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Strona główna » Edukacja ekologiczna » Spotkania z mieszkańcami w sprawie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

wielkość tekstu: A | A | A

Priorytetem systemu gospodarowania odpadami jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, a zarazem zwiększenie poszczególnych frakcji ułatwiających pozyskanie odpadów, które nadają się do recyklingu. W tym zakresie stale powadzona jest Kampania informacyjno – edukacyjna.

Działania kampanii głównie oparte są na podejmowaniu inicjatyw w obszarach wymagających zaangażowania społecznego. W ramach prowadzonej kampanii, sukcesywnie organizowane są spotkania z mieszkańcami Gminy Zawiercie i stała współpraca z zarządcami nieruchomości. Dla mieszkańców dystrybuowane są komunikaty i ulotki dotyczące zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W dniu 08.01.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu zorganizowano spotkanie z zarządcami nieruchomości wielorodzinnych oraz przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Tematem spotkania było omówienie zasad i warunków dotyczących zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (bloki, wieżowce, kamienice) na terenie Gminy Zawiercie. Na spotkaniu omawiano obowiązujące dla wszystkich mieszkańców zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz zasady zachowania porządku w miejscach gromadzenia tych odpadów. Przygotowana i zaprezentowana prezentacja multimedialna dotycząca systemu gospodarowania odpadami przybliżyła uczestnikom znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Za pośrednictwem zarządców nieruchomości przekazano dla mieszkańców ulotki oraz komunikaty dotyczące prawidłowej segregacja odpadów komunalnych.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej sukcesywnie uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami w sprawie gospodarowania odpadami. W pierwszym półroczu 2020 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami Wspólnot Mieszkaniowych ZGM, na których udzielano informacji i wyjaśnień na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Przy współpracy z ZGK przygotowano i rozdysponowano ulotki dotyczące prowadzenia prawidłowej zbiórki odpadów komunalnych. W zabudowie wysokiej pojawiły się naklejki na zsypy informujące o zakazie wrzucania do nich odpadów selektywnie zbieranych.

I półrocze 2020 r. to okres wielu zmian w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami. Kampania edukacyjna i informacyjna polegała również na opracowywaniu i kolportażu ulotek, informacji i komunikatów. Artykuły dotyczące selektywnej zbiórki odpadów emitowane są za pośrednictwem prasy lokalnej, stron internetowych i społecznościowych. Mieszkańców w szczególności informowano o: obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zasad jej prawidłowego prowadzenia, zmian stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów składania i zmiany druków deklaracji, wprowadzenia częściowych zwolnień z opłaty za kompostowanie w posiadanym kompostowniku przydomowym, zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy w tym zbiórce odpadów kuchennych do bioodpadów, zmianach limitów odpadów przyjmowanych na PSZOK oraz możliwości tam dostarczania dodatkowych rodzajów odpadów, ponadto informacji dotyczących wydzielenia w zbiórce odpadów popiołu i dostarczania dla mieszkańców na niego pojemników przez pracowników ZGK.

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane odpadów, które należy wysegregować.

Formularz zapytaniowy

Świadomość Ekologiczna

 • Jedna osoba w Polsce wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych. Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla przyszłych pokoleń. Zapobiegaj kupuj rozsądnie bez zbędnych opakowań i rzeczy, które lądują na wysypisku śmieci.dalej 
 • Wiesz, że za wytwarzane odpady płacimy wszyscy coraz więcej. Dlatego ograniczasz ich zbędne wytwarzanie. Nie kupujesz produktów jednorazowego użytku takich jak torebki foliowe, kubki i butelki plastikowe, słomki.dalej 
 • Niepotrzebne ubrania oddajesz tym którzy ich potrzebują, również zabawki swoich dzieci, które dawno się już nimi nie bawią .dalej 
 • Nie marnujesz, segregujesz. Pamiętasz, że od segregacji wszystko się zaczyna, to wystarczy na wyprodukowanie wielu nowych rzeczy. Dbasz w ten sposób o środowisko, ograniczasz wydobycie surowców naturalnych i ścinania drzew.dalej 
 • Uczysz swoje dziecko dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscu pracy.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_A_1
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_R_1
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_A
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_R
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_3_i_4_A_1
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna