Płatności

Strona główna » Płatności

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/418/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 19 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 24 października 2017 r., poz. 5570) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie wynosi: 12 zł od osoby, jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny oraz 24 zł od osoby w przypadku, gdy odpady są niesegregowane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się miesięcznie z dołu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wpłatę można wnosić w kasach Urzędu Miejskiego ( ul. Leśna 2 i ul. Krzywa 3) lub na indywidulany numer rachunku bankowego*.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu mieszkańców uiszcza zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie skutkuje podjęciem działań prowadzących do ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

*Informacja o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego została zawarta w zawiadomieniu o zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało doręczone mieszkańcom osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku zagubienia dokumentu należy skontaktować się z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu tel. 32 67 223 40.

Pamiętaj

 • Zmień deklarację w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany
 • Segregując odpady - zapłacisz mniej!
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna