Płatności

Strona główna » Płatności

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z Uchwałą nr XX/246/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2019 r., poz. 8874), wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 19,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 58,50 zł miesięcznie od osoby – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą po uprzednim złożeniu właściwej deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 1,50 zł od osoby. Wówczas opłata za segregowane odpady wyniesie miesięcznie 18 zł od osoby zamieszkałej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wpłatę można wnosić w kasach Urzędu Miejskiego ( ul. Leśna 2 i ul. Krzywa 3) lub na indywidulany numer rachunku bankowego*.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu mieszkańców uiszcza zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie skutkuje podjęciem działań prowadzących do ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

*Informacja o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego została zawarta w zawiadomieniu o zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało doręczone mieszkańcom osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku zagubienia dokumentu należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu tel. 32 67 223 40.

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane odpadów, które należy wysegregować.

Formularz zapytaniowy

Świadomość Ekologiczna

 • Jedna osoba w Polsce wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych. Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla przyszłych pokoleń. Zapobiegaj kupuj rozsądnie bez zbędnych opakowań i rzeczy, które lądują na wysypisku śmieci.dalej 
 • Wiesz, że za wytwarzane odpady płacimy wszyscy coraz więcej. Dlatego ograniczasz ich zbędne wytwarzanie. Nie kupujesz produktów jednorazowego użytku takich jak torebki foliowe, kubki i butelki plastikowe, słomki.dalej 
 • Niepotrzebne ubrania oddajesz tym którzy ich potrzebują, również zabawki swoich dzieci, które dawno się już nimi nie bawią .dalej 
 • Nie marnujesz, segregujesz. Pamiętasz, że od segregacji wszystko się zaczyna, to wystarczy na wyprodukowanie wielu nowych rzeczy. Dbasz w ten sposób o środowisko, ograniczasz wydobycie surowców naturalnych i ścinania drzew.dalej 
 • Uczysz swoje dziecko dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscu pracy.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_A_1
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_R_1
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_A
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_R
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_3_i_4_A_1
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna