Płatności

Strona główna » Płatności

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z Uchwałą nr XX/246/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2019 r., poz. 8874), wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 19,50 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 58,50 zł miesięcznie od osoby – stawka opłaty podwyższonej, jeżeli  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mogą po uprzednim złożeniu właściwej deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami skorzystać z częściowego zwolnienia w wysokości 1,50 zł od osoby. Wówczas opłata za segregowane odpady wyniesie miesięcznie 18 zł od osoby zamieszkałej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wpłatę można wnosić w kasach Urzędu Miejskiego ( ul. Leśna 2 i ul. Krzywa 3) lub na indywidulany numer rachunku bankowego*.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu mieszkańców uiszcza zarządca nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Nieuiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonym terminie skutkuje podjęciem działań prowadzących do ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

*Informacja o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego została zawarta w zawiadomieniu o zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało doręczone mieszkańcom osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku zagubienia dokumentu należy skontaktować się z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu tel. 32 67 223 40.

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna