Nieruchomości niezamieszkałe

Strona główna » Gospodarka odpadami » Nieruchomości niezamieszkałe

wielkość tekstu: A | A | A

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której wytwarzane są odpady komunalne,  zobowiązany jest do podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą posiadającą aktualny wpis do rejestru.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na nieruchomości zamieszkałej zobowiązani są do podpisania odrębnej umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w skutek prowadzenia działalności z firmą mającą wpis do ww. rejestru. Obowiązek podpisania odrębnej umowy nie dotyczy przedsiębiorców, którzy na nieruchomości zamieszkałej prowadzą działalność o charakterze obsługi biurowej, wówczas opłatę uiszczają w ramach złożonej deklaracji.

Uwaga!

Straż Miejska posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady posiadają podpisane umowy z firmą na wywóz odpadów. W przypadku nie posiadania umowy z firmą wywozową funkcjonariusze mogą nałożyć na właściciela nieruchomości mandat lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego.

 

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna