Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

Strona główna » Deklaracje » Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

wielkość tekstu: A | A | A

 W Gminie Zawiercie w drodze Uchwały Nr XXVI/287/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., poz. 3418) wprowadzono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 1,50 zł od jednego mieszkańca na miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 18,00 zł. od osoby zamieszkałej.

Co zrobić żeby skorzystać z ulgi za kompostowanie?

 • Posiadaj na swojej nieruchomości przydomowy kompostownik.
 • Złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku. Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2, w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Krzywa 3 lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePuap.
 • Kompostuj w przydomowym kompostowniku bioodpady.

Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne.

Nadwyżkę bioodpadów mieszkańcy Gminy Zawiercie mogą samodzielnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, który zlokalizowany jest przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu. Należy pamiętać, że dostarczane do PSZOK-u gałęzie muszą być pocięte na drobne kawałki.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia przydomowego kompostownika.

Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost, jako podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny składniki stosowany jest jako substancja poprawiająca właściwości gleby w miejskich zieleńcach, w ogrodnictwie, rolnictwie. Pełnić może rolę nawozu. Kompostowanie to ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny.
Kompostowanie to sposób na oszczędności dla domowego budżetu oraz na zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów instalacji komunalnych.

Bioodpady kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym (do nabycia w sklepie ogrodniczym, można go też wykonać samemu), jak też w otwartej pryzmie w ogrodzie.

W czasie kompostowania bioodpadów należy pamiętać o: mieszaniu kompostu, wilgotności kompostowanych odpadów, dostatecznej ilości tlenu (powietrza).

Do kompostowania można używać odpadów takich jak np:

 1. resztki roślinne z kuchni, także fusy z herbaty, resztki warzyw, owoców, skorupki jajek;
 2.  trawa z plewienia i koszenia, zeschłe rośliny;
 3.  poobcinane rozdrobnione gałęzie;
 4.  zdrowe zielone liście z drzew;
 5. papier czy tektura w drobnych kawałkach (biodegradowalne);
 6. resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.

Nie należy używać do kompostowania odpadów takich jak:

 1. kolorowych czasopism;
 2. kości i resztek mięsnych;
 3. tłuszczy;
 4. zainfekowanych roślin ogrodowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie i nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi dokonanie oględzin w celu weryfikacji zgodności podanych informacji, ze stanem faktycznym przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Zawiercie do kontroli musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało. Zgodnie z  ustawą o u.c.p.g Prezydent Miasta, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane odpadów, które należy wysegregować.

Formularz zapytaniowy

Świadomość Ekologiczna

 • Jedna osoba w Polsce wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych. Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla przyszłych pokoleń. Zapobiegaj kupuj rozsądnie bez zbędnych opakowań i rzeczy, które lądują na wysypisku śmieci.dalej 
 • Wiesz, że za wytwarzane odpady płacimy wszyscy coraz więcej. Dlatego ograniczasz ich zbędne wytwarzanie. Nie kupujesz produktów jednorazowego użytku takich jak torebki foliowe, kubki i butelki plastikowe, słomki.dalej 
 • Niepotrzebne ubrania oddajesz tym którzy ich potrzebują, również zabawki swoich dzieci, które dawno się już nimi nie bawią .dalej 
 • Nie marnujesz, segregujesz. Pamiętasz, że od segregacji wszystko się zaczyna, to wystarczy na wyprodukowanie wielu nowych rzeczy. Dbasz w ten sposób o środowisko, ograniczasz wydobycie surowców naturalnych i ścinania drzew.dalej 
 • Uczysz swoje dziecko dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscu pracy.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_A_1
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_R_1
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_A
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_1_i_2_R
 • i_Harmonogram_Zawiercie_2020_rej_3_i_4_A_1
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna