Segregacja odpadów

Strona główna » Gospodarka odpadami » Segregacja odpadów

wielkość tekstu: A | A | A

Segregacja odpadów powinna odbywać się przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników i worków. Najlepiej jeśli odbywa się ona bezpośrednio u źródła powstawania (gospodarstwo domowe, zakład).

KOLORY SEGREGACJI

Czyli jak zbierać selektywnie w gminie Zawiercie?

Do kontenerów i worków żółtych należy wrzucać:

 • butelki plastikowe po napojach zgniecione i bez nakrętek, 
 • plastikowe zakrętki
 • plastikowe opakowania, pojemniki, kubki,
 • opakowania po chemii gospodarczej bez zawartości,
 • torebki foliowe, reklamówki,
 • opakowania po margarynach, po jogurtach itp.
 • kartony po sokach, mleku (Tetra Pak)
 • odpady z metali stalowych oraz nieżelaznych (zakrętki, kapsle, puszki po konserwach i napojach)

Nie należy wrzucać:

 • opakowań po farbach, chemikaliach, oleju samochodowym, artykułów z tworzyw sztucznych połączonych z innymi materiałami

Zgnieć plastikowe butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, wato zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

Do kontenerów i worków niebieskich należy wrzucać:

 • gazety, książki, zeszyty
 • torby i worki papierowe
 • tekturę i karton
 • papierowe foldery, katalogi i reklamówki

Nie należy wrzucać:

 • opakowań papierowych zanieczyszczonych tłuszczem, np.: po margarynie, maśle
 • makulatury wodoodpornej
 • opakowań z domieszką tworzyw sztucznych i metali
 • folii aluminiowych, kalki, celofanu
 • opakowań i kartoników po mleku i napojach

Do kontenerów i worków zielonych należy wrzucać:

 • szkło kolorowe
 • szklane czyste butelki po napojach, sokach, alkoholach, słoiki po dżemach, przecierach,
 • stłuczkę szklaną wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

Nie należy wrzucać:

 • szkła okiennego, luster i kryształów
 • szkła zbrojonego, szyb samochodowych
 • fajansu i porcelany
 • żarówek i lamp neonowych
 • kapsli, zakrętek i korków
 • szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROCK

Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Wytwarzanie produktów pochodzących z recyklingu szkła jest mniej energochłonne.

Do kontenerów i worków brązowych należy wrzucać:

 • skoszoną trawę,
 • liście,
 • chwasty,
 • drobno pocięte gałęzie,

Nie należy wrzucać:

 • obierki,
 • zepsute warzywa i owoce,
 • przetworzonej żywności: zlewek zup, kości, przetworów itp.

W pojemnikach na odpady zmieszane dopuszcza się gromadzenie odpadów innych niż odpady wobec których ustanowiony został obowiązek selektywnego gromadzenia.

W ramach frakcji odpadadów zmieszanych gromadzone są:

 • popiół,
 • odpady kuchenne, zawierające odpady pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze oraz zlewki,
 • odpady kuchenne z owoców i warzyw,
 • zużyte pieluchy,
 • środki higeniczne,
 • zużyte maszynki do golenia.

W mieście funkcjonują również  tzw. PSZOK-i czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do któych każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie, w ramach opłaty za śmieci może dowieźć surowce wtórne oraz inne odpady tzw. ,,problematyczne”. Są to m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, puszki po farbach, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, oleje odpadowe, chemikalia, farby, tusze, kleje, świetlówki, detergenty zawierające odpady niebezpieczne oraz nadwyżki odpadów segregowanych czyli plastik, szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych można oddać na PSZOK w ilości do 50 kg na 1 mieszkańca w ciągu miesiąca.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się przy ulicy Podmiejskiej oraz ul. Krzywej 3.

Warto pamiętać...

Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.

Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowanie ograniczyć wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.


 

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna