Galeria

Deklaracje

Strona główna » Deklaracje

wielkość tekstu:A | A | A

Opłata za wywóz odpadów będzie pobierana w oparciu o deklarację. W deklaracji właściciel nieruchomości określa czy zamierza segregować odpady, od tego zależeć będzie stawka jaką zapłaci. Do naliczenia wysokości opłaty należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkałych (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Jeżeli wystąpi różnica pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych należy tą różnicę uzasadnić np. w przypadku miejsca przebywania lub zameldowania na terenie Gminy Zawiercie należy wpisać dokładny adres zamieszkania/zameldowania, jeżeli natomiast adres zamieszkania/zameldowania znajduje się poza Gminą Zawiercie to należy wpisać miasto/gminę/państwo. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 10 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregacji śmieci oraz 15 zł od osoby miesięcznie przy braku segregacji. Wysokość opłaty miesięcznej wynosić będzie iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. Np. na nieruchomości zamieszkuje 5 osób i właściciel deklaruje selektywną zbiórkę, to wysokość opłaty wyliczmy w następujący sposób: 5 x 10 zł = 50 zł miesięcznie. Gdy nie będzie segregacji,  to wysokość opłaty wyliczmy w następujący sposób: 5 x 15 zł = 75 zł miesięcznie.

Jeśli na nieruchomości zaistniała zmiana polegająca na zmianie ilości osób na niej zamieszkujących, lub zmiana sposobu gromadzenia odpadów, np.: brak segregacji na segregację, należy złożyć deklarację zmieniającą. Deklarację zmieniającą należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego z siedzibą przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu. Do deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie dotyczące powodu zmiany.
W przypadku narodzin lub śmierci osoby  należy dołączyć kserokopię aktu zgonu lub aktu urodzenia. W przypadku nabycia nieruchomości należy do deklaracji dołączyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości z powołaniem numeru aktu notarialnego i daty nabycia.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej (plik pdf znajduje się poniżej).

Deklaracje należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu.

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Witamy
Na stronie Referatu Gospodarki Komunalnej znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące "rewolucji śmieciowej" w naszej gminie. ...więcej
Kontakt
Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 32 67 223 40
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie
gospodarkakomunalna@zawiercie.eu
godziny otwarcia:
poniedziałek: 8.00 do 16.00
wtorek - piątek 7.00 do 15.00 więcej
Referat Gospodarki Komunalnej w Zawierciu zajmuje się następującymi zadaniami: przygotowanie projektów uchwał, opracowanie SIWZ do przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przyjmowanie kwartalnych sprawozdań od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, weryfikacja złożonych sprawozdań, coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowanie sprawozdania o wielkościach odpadów opakowaniowych zabranych i przekazanych do recyclingu z terenu gminy, gospodarowanie mieniem komunalnym,
Ciekawostki

Około 2mln ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów. dalej »