Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Edukacja ekologiczna

Spotkania z mieszkańcami w sprawie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Spotkania z mieszkańcami w sprawie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Priorytetem systemu gospodarowania odpadami jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, a zarazem zwiększenie poszczególnych frakcji ułatwiających pozyskanie odpadów, które nadają się do recyklingu. W tym zakresie stale powadzona jest Kampania informacyjno – edukacyjna.

Działania kampanii głównie oparte są na podejmowaniu inicjatyw w obszarach wymagających zaangażowania społecznego. W ramach prowadzonej kampanii, sukcesywnie organizowane są spotkania z mieszkańcami Gminy Zawiercie i stała współpraca z zarządcami nieruchomości. Dla mieszkańców dystrybuowane są komunikaty i ulotki dotyczące zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W dniu 08.01.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zawierciu zorganizowano spotkanie z zarządcami nieruchomości wielorodzinnych oraz przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Tematem spotkania było omówienie zasad i warunków dotyczących zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (bloki, wieżowce, kamienice) na terenie Gminy Zawiercie. Na spotkaniu omawiano obowiązujące dla wszystkich mieszkańców zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz zasady zachowania porządku w miejscach gromadzenia tych odpadów. Przygotowana i zaprezentowana prezentacja multimedialna dotycząca systemu gospodarowania odpadami przybliżyła uczestnikom znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Za pośrednictwem zarządców nieruchomości przekazano dla mieszkańców ulotki oraz komunikaty dotyczące prawidłowej segregacja odpadów komunalnych.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej sukcesywnie uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami w sprawie gospodarowania odpadami. W pierwszym półroczu 2020 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami Wspólnot Mieszkaniowych ZGM, na których udzielano informacji i wyjaśnień na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Przy współpracy z ZGK przygotowano i rozdysponowano ulotki dotyczące prowadzenia prawidłowej zbiórki odpadów komunalnych. W zabudowie wysokiej pojawiły się naklejki na zsypy informujące o zakazie wrzucania do nich odpadów selektywnie zbieranych.

I półrocze 2020 r. to okres wielu zmian w prawie miejscowym w zakresie gospodarowania odpadami. Kampania edukacyjna i informacyjna polegała również na opracowywaniu i kolportażu ulotek, informacji i komunikatów. Artykuły dotyczące selektywnej zbiórki odpadów emitowane są za pośrednictwem prasy lokalnej, stron internetowych i społecznościowych. Mieszkańców w szczególności informowano o: obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zasad jej prawidłowego prowadzenia, zmian stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów składania i zmiany druków deklaracji, wprowadzenia częściowych zwolnień z opłaty za kompostowanie w posiadanym kompostowniku przydomowym, zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy w tym zbiórce odpadów kuchennych do bioodpadów, zmianach limitów odpadów przyjmowanych na PSZOK oraz możliwości tam dostarczania dodatkowych rodzajów odpadów, ponadto informacji dotyczących wydzielenia w zbiórce odpadów popiołu i dostarczania dla mieszkańców na niego pojemników przez pracowników ZGK.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.