Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Punkty zbiórki odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy ZAWIERCIE zlokalizowany jest w ZAWIERCIU przy ulicy Krzywej.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Zawiercie w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: Bioodpady uwzględniające odpady kuchenne (bez resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego – mięso, kości, ości) oraz odpady z ogrodów (części roślin, liście, trawy, drobne  gałęzie o długości nie przekraczającej 1m, wycięte  rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów przy  wycince  drzew). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, kosiarki elektryczne, pralki, czajniki elektryczne, zabawki zawierające elementy elektroniczne, czajniki elektryczne, odkurzacze, lokówki). Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np.: meble, fotele, kanapy, okna i drzwi  bez  szyb, gumolity, linoleum, dywany, kołdry, wózki). Odpady te winny być opróżnione z zawartości i nie mogą zawierać innych odpadów. Papier i tektura. Tworzywa sztuczne. Metale. Szkło (opakowania szklane, butelki, słoiki – bez  szkła  okiennego, samochodowego i  hartowanego). Odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Przeterminowane leki i chemikalia. Inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki. Zużyte baterie i akumulatory. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Styropian opakowaniowy dużych rozmiarów. Odzież i tekstylia. Popiół.

PAMIĘTAJ: Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK rodzaje odpadów, dla których określono limity:

  • odpady budowlane  i rozbiórkowe - do 240kg / na mieszkańca / na  rok 
  • styropian budowlany, wełna mineralna  - do10 kg / na mieszkańca / na rok
  • papa odpadowa - do 20 kg / na mieszkańca / na rok
  • zużyte opony - do 8 szt/na nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnej/ na rok

 PSZOK jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz za wyjątkiem 24 grudnia i piątku poprzedzającego święta wielkanocne)

8:00 - 18:00

w każdą sobotę w godzinach 
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz soboty poprzedzającej święta wielkanocne)   

9:00 - 13:00

PAMIĘTAJ: Zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania PSZOK przed przyjęciem odpadów właściciele/mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia tej deklaracji, zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W  przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie.

PSZOK nie przyjmuje: azbestu, części samochodowych, odpadów niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji (brak etykiet) oraz w nieszcelnych opakowaniach, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, wszelkich odpadów wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej a źródło wytworzenia jest inne niż gospodarstwo domowe oraz niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 Wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu 32 67 234 81 wew. 33.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.