Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Punkty zbiórki odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy ZAWIERCIE zlokalizowany jest w ZAWIERCIU przy ulicy Krzywej.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Zawiercie w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych mogą dowozić bez limitu następujące rodzaje odpadów: Bioodpady uwzględniające odpady kuchenne (bez resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego – mięso, kości, ości) oraz odpady z ogrodów (części roślin, liście, trawy, drobne  gałęzie o długości nie przekraczającej 1m, wycięte  rośliny – z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów przy  wycince  drzew). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówki, telewizory, kosiarki elektryczne, pralki, czajniki elektryczne, zabawki zawierające elementy elektroniczne, czajniki elektryczne, odkurzacze, lokówki). Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np.: meble, fotele, kanapy, okna i drzwi  bez  szyb, gumolity, linoleum, dywany, kołdry, wózki). Odpady te winny być opróżnione z zawartości i nie mogą zawierać innych odpadów. Papier i tektura. Tworzywa sztuczne. Metale. Szkło (opakowania szklane, butelki, słoiki – bez  szkła  okiennego, samochodowego i  hartowanego). Odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Przeterminowane leki i chemikalia. Inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki. Zużyte baterie i akumulatory. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Styropian opakowaniowy dużych rozmiarów. Odzież i tekstylia. Popiół.

PAMIĘTAJ: Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK rodzaje odpadów, dla których określono limity:

  • odpady budowlane  i rozbiórkowe - do 240kg / na mieszkańca / na  rok 
  • styropian budowlany, wełna mineralna  - do10 kg / na mieszkańca / na rok
  • papa odpadowa - do 20 kg / na mieszkańca / na rok
  • zużyte opony - do 8 szt/na nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnej/ na rok

 PSZOK jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz za wyjątkiem 24 grudnia i piątku poprzedzającego święta wielkanocne)

8:00 - 18:00

w każdą sobotę w godzinach 
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz soboty poprzedzającej święta wielkanocne)   

9:00 - 13:00

PAMIĘTAJ: Zgodnie z Regulaminem Funkcjonowania PSZOK przed przyjęciem odpadów właściciele/mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia tej deklaracji, zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W  przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie.

PSZOK nie przyjmuje: azbestu, części samochodowych, odpadów niebezpiecznych bez możliwości identyfikacji (brak etykiet) oraz w nieszcelnych opakowaniach, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, wszelkich odpadów wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej a źródło wytworzenia jest inne niż gospodarstwo domowe oraz niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 Wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem PSZOK można uzyskać pod numerem telefonu 32 67 234 81 wew. 33.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.