Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Gospodarka odpadami

Informacje o osiągniętych poziomach odzysku

2021 r.

Informacja za rok 2021 o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych z obszaru Gminy
w 2021 powinien wynosić 20 % wagowo

 Osiągnięty przez Gminę Zawiercie poziom wyniósł: 25,09 %

Poziomy podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie – 5,92 %
 • Remondis Sp. z o.o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa – 11,64 %
 • Stena Recycling Oddział Siemianowice Śląskie Ul. M. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie – 100%
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26 - 008  – 27,79 %
 • PHU REKO Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków – 4,92 %
 • PREZEROSERVICE POŁUDNIE SP. Z O.O., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska – 0,35 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje również do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziom ten dla odpadów pochodzących z nieruchomości w Gminie Zawiercie w 2021 r. wyniósł 0,22 %.

Poziomy podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie – 0 %
 • Remondis Sp. z o.o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa – 0 %
 • Stena Recycling Oddział Siemianowice Śląskie Ul. M. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie – 0%
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26 - 008  – 0 %
 • PHU REKO Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków – 0,07 %
 • PREZEROSERVICE POŁUDNIE SP. Z O.O., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska – 0,1 %

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.