Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Gospodarka odpadami

Informacje o osiągniętych poziomach odzysku

2019 r.

Informacja za rok 2019 o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy w 2019 powinien wynosić 40 %

 Osiągnięty przez Gminę Zawiercie poziom wyniósł: 38 %.

Poziomy podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z włąścicielem nieruchomości:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie – 18,00 %

Remondis Sp. z o.o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa – 55,00 %

Stena Recycling Oddział Siemianowice Śląskie Ul. M. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie – 275%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26 - 008  – 98 %

PHU REKO Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków – 253 %

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2020 r. powinien wynosić co najmniej 70% wagowo.

Osiągnięty przez Gminę Zawiercie poziom wyniósł: 97 %.

Poziomy podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie – 97,00 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje również do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2019 r. powinien wynosić nie więcej niż 40%.

Poziom ten dla odpadów pochodzących z nieruchomości w Gminie Zawiercie w 2019 r. wyniósł 0 %.

Poziomy podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie – 0 %

Remondis Sp. z o.o. oddział w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa – 0 %

Stena Recycling Oddział Siemianowice Śląskie Ul. M. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie – 0%

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26 - 008  – 0 %

PHU REKO Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków – 0 %

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.