Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Zasady utrzymania czystości i porządku

Zasady utrzymania czystości i porządku

Przypominamy, że w celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przestrzeganie następujących zasad:

  • utrzymanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
  • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych;
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w  zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
  • wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością minimum jeden raz na 6 miesięcy przez podmiot posiadający aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;
  • niespalanie odpadów komunalnych w paleniskach domowych oraz na terenie ogrodów i podwórek.

Aby zapobiegać powstawaniu chorób zakaźnych trzeba przeciwdziałać rozwojowi populacji szczurów poprzez takie działania jak:

  • przeprowadzenie natychmiastowej deratyzacji w przypadku wystąpienia gryzoni;
  • nie wyrzucanie resztek jedzenia a jeśli to konieczne używanie do tego zamykanych pojemników;
  • nie dokarmianie kotów i ptaków wolnożyjących w miejscach dostępnych dla gryzoni;
  • pamiętanie o zamykaniu klapy od pojemników na odpady.

Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi;

2) zabudowane obiektami lub magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania/składowania produktów rolno-spożywczych.

Terminy i obszary przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji zamieszczone zostały w § 16 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie (uchwała XXIII/281/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26.02.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Zawiercie). Deratyzację należy przeprowadzać obowiązkowo dwa razy
w roku w okresie 15-31 marca oraz 15-31 października.

06

LIP

2022

355

razy

czytano

51/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.