Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Niższe opłaty dla osób kompostujących odpady

Niższe opłaty dla osób kompostujących odpady

Informujemy o nowych wzorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i mniejszych opłatach dla osób kompostujących bioodpady.

Od 13 maja obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od tej pory wszystkie zmiany na nieruchomości mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. urodzenia, zgon, wprowadzenie lub wyprowadzenie się osób) należy składać na nowych wzorach. Deklaracje na nowych drukach zobowiązani są składać również zarządcy budynków wielorodzinnych, którzy do deklaracji muszą dołączyć wypełnioną informację o zamieszkałych nieruchomościach.

Ulga za kompostowanie

Mamy również dobre wiadomości dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Mogą oni skorzystać z częściowego zwolnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosi 1,50 zł od jednego mieszkańca na miesiąc. W ten sposób opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami wyniesie 18 zł od zamieszkałej osoby.

Co zrobić, by skorzystać z ulgi?

Wystarczy mieć przydomowy kompostownik i złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której należy zaznaczyć kompostowanie w przydomowym kompostowniku. Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu (ul. Leśna 2), w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (ul. Krzywa 3) lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Kompostuj w przydomowym kompostowniku bioodpady

Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, bioodpady nie będą odbierane spod nieruchomości przez firmę odbierającą odpady komunalne. Nadwyżkę bioodpadów mieszkańcy Gminy Zawiercie mogą samodzielnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, który zlokalizowany jest przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu. Należy pamiętać, że dostarczane do PSZOK gałęzie muszą być pocięte na drobne kawałki.

Same korzyści

Kompostowanie jest naturalnym procesem przemiany bioodpadów w łatwo przyswajalny dla roślin nawóz organiczny, nazywany kompostem. Kompost, jako podłoże bogate w łatwo przyswajalne przez rośliny składniki, stosowany jest jako substancja poprawiająca właściwości gleby w miejskich zieleńcach, w ogrodnictwie, rolnictwie. Pełnić może rolę nawozu. Kompostowanie to również ekologiczna metoda wspierająca środowisko naturalne, mająca również wymiar ekonomiczny. Kompostowanie to sposób na oszczędności dla domowego budżetu oraz na zmniejszenie o 30-50 procent ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów instalacji komunalnych.

Bioodpady kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym (do nabycia w sklepie ogrodniczym, można go też wykonać samemu), jak też w otwartej pryzmie w ogrodzie.

W czasie kompostowania bioodpadów należy pamiętać o: mieszaniu kompostu, wilgotności kompostowanych odpadów, dostatecznej ilości tlenu (powietrza).

Do kompostowania można używać w szczególności odpadów:

- resztki roślinne z kuchni, także fusy z herbaty, resztki warzyw, owoców, skorupki jajek;

- trawa z plewienia i koszenia trawy, zeschłe rośliny;

- poobcinane rozdrobnione gałęzie;

- zdrowe zielone liście z drzew;

- papier czy tektura w drobnych kawałkach (biodegradowalne);

- resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych - w tym ich odchody.

Nie należy używać do kompostowania w szczególności następujących odpadów:

- kolorowych czasopism;

- kości i resztek mięsnych;

- tłuszczy;

- zainfekowanych roślin ogrodowych.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie, nie kompostuje, nie posiada kompostownika bądź uniemożliwi urzędnikom dokonania oględzin, musi liczyć się z utratą zwolnienia, które mu przysługiwało. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji można pobrać ze strony internetowej www.czystagmina.zawiercie.eu w zakładce „Deklaracje”, odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu (ul. Leśna 2) lub w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (ul. Krzywa 3) albo złożyć w formie elektronicznej na platformie ePUAP.

13

MAJ

2020

392

razy

czytano

108/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.