Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

PSZOK czeka na odpady

PSZOK czeka na odpady

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Zawiercie - w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mają możliwość osobistego dostarczania zebranych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o. o. (wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym).

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawierciu (PSZOK)

Siedziba:
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
Soboty: 9:00 - 13:00

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

W punkcie w Zawierciu przyjmowane są odpady, które zostały wytworzone w gospodarstwach domowych i nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uwaga: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady (np. ogródki działkowe, domki letniskowe) zobowiązani są do podpisania odrębnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Jeśli chodzi o PSZOK, to odpady są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia tej deklaracji, w przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie).

Mieszkańcy Zawiercia - w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych - mogą dowozić do punktu bez limitu następujące rodzaje odpadów: bioodpady, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK-a następujące odpady w określonych ilościach:

  • styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok;
  • papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 50 kg/mieszkańca/miesiąc (max 600kg/rok).

Nadwyżka odpadów limitowanych będzie przyjmowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpłatnie.

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej

24

STY

2020

369

razy

czytano

117/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.