Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

PSZOK czeka na odpady

PSZOK czeka na odpady

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Zawiercie - w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mają możliwość osobistego dostarczania zebranych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o. o. (wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym).

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawierciu (PSZOK)

Siedziba:
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
Soboty: 9:00 - 13:00

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

W punkcie w Zawierciu przyjmowane są odpady, które zostały wytworzone w gospodarstwach domowych i nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uwaga: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady (np. ogródki działkowe, domki letniskowe) zobowiązani są do podpisania odrębnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Jeśli chodzi o PSZOK, to odpady są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia tej deklaracji, w przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie).

Mieszkańcy Zawiercia - w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych - mogą dowozić do punktu bez limitu następujące rodzaje odpadów: bioodpady, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK-a następujące odpady w określonych ilościach:

  • styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok;
  • papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 50 kg/mieszkańca/miesiąc (max 600kg/rok).

Nadwyżka odpadów limitowanych będzie przyjmowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpłatnie.

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej

24

STY

2020

26

razy

czytano

41/191

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.