Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Wydział Gospodarki Komunalnej

CZYSTA GMINA ZAWIERCIE - Znamy zasady i segregujemy odpady

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Wobec powyższego w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej a wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy jednorazowej lub bezterminowej z firmą posiadającą aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie. Zbiorniki powinny być szczelne i opróżniane regularnie, aby nie dopuścić do przepełnienia i wylewania się fekaliów.

Niestety coraz częściej do Urzędu Miejskiego zgłaszane są interwencje związane z pojawianiem się nieczystości ciekłych o nieprzyjemnym zapachu na terenach przyległych do działki, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy. Wobec powyższego Straż Miejska przeprowadza kontrole na nieruchomościach w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. W przypadku kontroli mieszkaniec jest zobowiązany do okazania się dowodami opłaty odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości. Brak dokumentów potwierdzających wykonanie usługi może skutkować nałożeniem mandatu karnego lub wystąpieniem z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego na właściciela nieruchomości przez uprawioną do tego Straż Miejską.

24

LIP

2018

347

razy

czytano

148/268

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.