Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Wobec powyższego w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej a wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy jednorazowej lub bezterminowej z firmą posiadającą aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie. Zbiorniki powinny być szczelne i opróżniane regularnie, aby nie dopuścić do przepełnienia i wylewania się fekaliów.

Niestety coraz częściej do Urzędu Miejskiego zgłaszane są interwencje związane z pojawianiem się nieczystości ciekłych o nieprzyjemnym zapachu na terenach przyległych do działki, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy. Wobec powyższego Straż Miejska przeprowadza kontrole na nieruchomościach w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. W przypadku kontroli mieszkaniec jest zobowiązany do okazania się dowodami opłaty odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości. Brak dokumentów potwierdzających wykonanie usługi może skutkować nałożeniem mandatu karnego lub wystąpieniem z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego na właściciela nieruchomości przez uprawioną do tego Straż Miejską.

24

LIP

2018

339

razy

czytano

147/267

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.