Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

+48 32 67 223 40

Czysta Gmina naszą wizytówką

Wydział Gospodarki Komunalnej

Czysta Gmina naszą wizytówką

Harmonogram
 

Punkty zbiórki odpadów

Edukacja ekologiczna

Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę

Aktualności

Ruszyła "rewolucja śmieciowa"

Ruszyła "rewolucja śmieciowa"

1 lipca rusza nowy system gospodarki odpadami. Na terenie miasta Zawiercie odpady w okresie kolejnych dwóch miesięcy (lipiec i sierpień) będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w organizowanym przez Urząd Miasta przetargu. Gmina zdecydowała się na ogłoszenie dwóch przetargów, jednego, który zabezpieczy gospodarkę odpadami na okres 2 miesięcy, tj. lipiec i sierpień 2013 roku oraz drugiego, na okres 16 miesięcy. Drugi przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Według nowego systemu mieszkańcy opłatę za wywóz odpadów będą wpłacać do gminy, a nie jak do tej pory do przedsiębiorstwa, które śmieci od nich odbierało. Opłata wyznaczona w deklaracji składanej przez mieszkańców wynika z ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.

Należności za odpady należy wpłacać na rachunek bankowy:

Pekao SA 69 1240 2975 1111 0010 5123 7841

Gmina Zawiercie

ul. Leśna 2

42-400 Zawiercie

Tytuł płatności: opłata za wywóz odpadów, okres za jaki dokonywana jest płatność (np.: "lipiec 2013r.") oraz adres nieruchomości której wywóz dotyczy.

Wpłat należy dokonywać miesięcznie począwszy od lipca. Termin płatności do ostatniego dnia danego miesiąca. Należności można również uiszczać w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Leśnej 2 oraz Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Krzywej 3.

Zakład Gospodarki Komunalnej jest w trakcie rozwożenia pojemników, worków do segregacji, naklejek na pojemniki, harmonogramów i ulotek „Segregacja odpadów”. Właściciele nieruchomości posiadający własne pojemniki na odpady zmieszane mogą dalej z ich korzystać, jeśli podpiszą stosowne oświadczenie. Wówczas otrzymają tylko naklejki z logo od firmy. Osoby, które chcą otrzymać nowy pojemnik będą zobowiązane do podpisania oświadczenia, iż biorą odpowiedzialność za otrzymany pojemnik. Pojemniki przekazywane są w użytkowanie, bez dodatkowych opłat.

Osoby, do których nie dotarł jeszcze "pakiet startowy" mogą we własnym zakresie odebrać kontener i worki na segregacje w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krzywej 3.

29

CZE

2013

26

razy

czytano

173/192

czystagmina.zawiercie.eu

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.