Termin składania deklaracji

Strona główna » Aktualności » Termin składania deklaracji

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwracamy uwagę, że w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgon, wyprowadzka, narodziny dziecka itp.) mieszkańcy mają 14 dni na złożenie zmiany  deklaracji. W przypadku zgonów lub wyprowadzki  (np. do bloków), jeżeli  zmiana zostanie zgłoszona w późniejszym terminie, będzie ona obowiązywać od miesiąca, w którym została zgłoszona co oznacza, że nie ma możliwości pomniejszenia opłaty za okres od nastąpienia zmiany do daty złożenia deklaracji ponieważ zgodnie z art. 6q ust.3 znowelizowanej ustawy nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

 Podkreślamy, że w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego lokatora  sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do opłaty śmieciowej, dlatego pomimo zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zmian w terminie późniejszym niż 14 dni od zamieszkania na nieruchomości nowych osób, opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana. (np. dziecko urodziło się 14 grudnia, deklaracja została złożona 15 lutego – opłata obowiązuje od miesiąca grudnia).

Zwracamy również Państwa uwagę na art. 6i ust.2 znowelizowanej ustawy, który mówi, że „w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana”. W związku z powyższym, w przypadku składania zmiany deklaracji prosimy o poinformowanie pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej gdzie została uregulowana opłata za bieżący miesiąc np. inna gmina, spółdzielnia mieszkaniowa. Pozwoli to uniknąć ponoszenia przez właścicieli nieruchomości podwójnych opłat za tą samą usługę w danym miesiącu.

czytano: 296 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 0000-00-00 00:00:00

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna