Informacja dla mieszkańców

Strona główna » Aktualności » Informacja dla mieszkańców

wielkość tekstu: A | A | A

Informujemy mieszkańców, którzy wykonują remonty zarówno w domach jednorodzinnych jak również mieszkaniach usytuowanych w blokach lub kamienicach, że wszystkie odpady z remontów (w tym także gruz) zgodnie z Uchwałą Nr XXX/293/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, zbierane są jako odrębna frakcja odpadów. Odpady poremontowe oraz gruz należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Taki punkt funkcjonuje w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (teren przy składowisku odpadów). Punkt ten czynny jest 24 godziny na dobę od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców miasta Zawiercie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje również odpady tzw. „problemowe” za wyjątkiem styropianu, papy, wełny mineralnej. Odpady „problemowe” to m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, oleje, zużyte opony, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów – gruz, ziemia, beton, drewno zmieszane impregnowane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone z pielęgnacji terenów, odpady opakowaniowe, inne niebezpieczne w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, chemikalia, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

czytano: 276 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2015-02-04 10:44:00

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna