Ruszyła "rewolucja śmieciowa"

Strona główna » Aktualności » Ruszyła "rewolucja śmieciowa"

wielkość tekstu: A | A | A

1 lipca rusza nowy system gospodarki odpadami. Na terenie miasta Zawiercie odpady w okresie kolejnych dwóch miesięcy (lipiec i sierpień) będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, którego oferta okazała się najkorzystniejsza w organizowanym przez Urząd Miasta przetargu. Gmina zdecydowała się na ogłoszenie dwóch przetargów, jednego, który zabezpieczy gospodarkę odpadami na okres 2 miesięcy, tj. lipiec i sierpień 2013 roku oraz drugiego, na okres 16 miesięcy. Drugi przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Według nowego systemu mieszkańcy opłatę za wywóz odpadów będą wpłacać do gminy, a nie jak do tej pory do przedsiębiorstwa, które śmieci od nich odbierało. Opłata wyznaczona w deklaracji składanej przez mieszkańców wynika z ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.

Należności za odpady należy wpłacać na rachunek bankowy:

Pekao SA 69 1240 2975 1111 0010 5123 7841

Gmina Zawiercie

ul. Leśna 2

42-400 Zawiercie

Tytuł płatności: opłata za wywóz odpadów, okres za jaki dokonywana jest płatność (np.: "lipiec 2013r.") oraz adres nieruchomości której wywóz dotyczy.

Wpłat należy dokonywać miesięcznie począwszy od lipca. Termin płatności do ostatniego dnia danego miesiąca. Należności można również uiszczać w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Leśnej 2 oraz Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Krzywej 3.

Zakład Gospodarki Komunalnej jest w trakcie rozwożenia pojemników, worków do segregacji, naklejek na pojemniki, harmonogramów i ulotek „Segregacja odpadów”. Właściciele nieruchomości posiadający własne pojemniki na odpady zmieszane mogą dalej z ich korzystać, jeśli podpiszą stosowne oświadczenie. Wówczas otrzymają tylko naklejki z logo od firmy. Osoby, które chcą otrzymać nowy pojemnik będą zobowiązane do podpisania oświadczenia, iż biorą odpowiedzialność za otrzymany pojemnik. Pojemniki przekazywane są w użytkowanie, bez dodatkowych opłat.

Osoby, do których nie dotarł jeszcze "pakiet startowy" mogą we własnym zakresie odebrać kontener i worki na segregacje w Referacie Gospodarki Komunalnej przy ul. Krzywej 3.

czytano: 246 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2013-06-29 09:36:13

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna