PSZOK czeka na odpady

Strona główna » Aktualności » PSZOK czeka na odpady

wielkość tekstu: A | A | A

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Zawiercie - w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mają możliwość osobistego dostarczania zebranych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o. o. (wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym).

Odpady dostarczane do PSZOK-a muszą być posegregowane. Nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawierciu (PSZOK)

Siedziba:
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
Soboty: 9:00 - 13:00

(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

W punkcie w Zawierciu przyjmowane są odpady, które zostały wytworzone w gospodarstwach domowych i nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uwaga: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady (np. ogródki działkowe, domki letniskowe) zobowiązani są do podpisania odrębnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Jeśli chodzi o PSZOK, to odpady są przyjmowane bezpłatnie od mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. potwierdzenie zapłaty na rachunek Gminy Zawiercie za odpady komunalne, kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi złożona do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, potwierdzenie złożenia tej deklaracji, w przypadku nieruchomości wielorodzinnych potwierdzenie naliczenia w czynszu za mieszkanie opłaty za odpady komunalne lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie).

Mieszkańcy Zawiercia - w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych - mogą dowozić do punktu bez limitu następujące rodzaje odpadów: bioodpady, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, detergenty zawierające odpady niebezpieczne, świetlówki.

Każdy mieszkaniec Gminy Zawiercie zamieszkujący nieruchomość jednorodzinną lub wielorodzinną (kamienice, bloki, wieżowce) może również oddać do PSZOK-a następujące odpady w określonych ilościach:

 • styropian budowlany, wełnę mineralną pochodzące z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 10 kg/mieszkańca/rok;
 • papę odpadową pochodzącą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawiercie w ilości do 20 kg/mieszkańca/rok;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 50 kg/mieszkańca/miesiąc (max 600kg/rok).

Nadwyżka odpadów limitowanych będzie przyjmowana w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpłatnie.

Źródło: Referat Gospodarki Komunalnej

 

czytano: 121 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2020-01-24 10:07:36

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna