Ważne informacje o stawkach za odbiór śmieci

Strona główna » Aktualności » Ważne informacje o stawkach za odbiór śmieci

wielkość tekstu: A | A | A

Szanowni Państwo, w związku z informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące kwestii odbioru odpadów komunalnych i opłat.

Jednocześnie przypominamy, że - tak jak już wczoraj informowaliśmy [LINK PONIŻEJ] - trwają konsultacje dotyczące projektu uchwały i w tej chwili jest to propozycja, nad którą pochylą się Radni Rady Miejskiej w Zawierciu.

Szczegóły dotyczące konsultacji można znaleźć tutaj: Ceny za śmieci rosną w całej Polsce

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

„Śmieci również przywożą ludzie z innych osiedli, a myślę, że to są z domów jednorodzinnych z remontów. Przywożą też do naszych kontenerów. Podjeżdżają samochodami i wyrzucają.” Jak ukrócić ten proceder?

Odpowiedź: Jedynym skutecznym rozwiązaniem, które nie będzie dawało możliwości wyrzucania śmieci przez osoby - które nie są mieszkańcami bloków, przy których ustawione są pojemniki na odpady komunalne - to wybudowanie zamykanej altany śmietnikowej, W tym celu mieszkańcy bloków/kamienic powinni zwrócić się do zarządcy budynku z prośbą o wybudowanie zamykanej altany śmietnikowej. Wyjaśniamy, że miejsce ustawienia pojemników zapewnia i wskazuje zarządca/właściciel nieruchomości. Na nim też spoczywa obowiązek utrzymania tego miejsca w należytym porządku.

„W wielu miastach ceny śmieci nie wzrosły. Dlaczego my mając swoją instalację mamy płacić drożej?”

Odpowiedź:

Zaproponowana w projekcie uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z wyliczeń funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

-        Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-        Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-        Obsługi administracyjnej tego systemu,

-        Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wyjaśniamy, że propozycja stawki wynika ze złożonej oferty przetargowej na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych. Wiele miast naszego województwa w 2019 roku została zmuszona podnieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Popatrzmy na naszą sąsiednią Gminę Myszków, gdzie opłata od 1 sierpnia 2019 r. wzrosła na 17,80 zł od osoby w przypadku segregacji, natomiast od 1 kwietnia 2020  r. opłata ta będzie wynosiła  29,40 zł od osoby za śmieci segregowane.

„W zmieszanym pojemniku mam co wywóz 1/3 śmieci, plus 2 worki żółte i po jednym zielonym i niebieskim co 3 miesiące. Dlaczego mam płacić więcej?”

Odpowiedź:

W Gminie Zawiercie, zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata naliczana jest od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Wobec powyższego nie płacimy od ilości wytworzonych odpadów, lecz od liczby osób mieszkających w nieruchomości.

Jak będzie to wyglądało na dużych osiedlach? Jak to będzie sprawdzane: czy ktoś segreguje, a ktoś nie? Bo w domach jednorodzinnych nie będzie z tym problemu. Weryfikacja będzie bardzo prosta, a na osiedlach?

Odpowiedź:

Obowiązek segregacji spoczywa na wszystkich mieszkańcach. Zarówno w domach jednorodzinnych, jak i też na nieruchomościach wielorodzinnych.  Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, zostaną określone warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny.

Obecnie obowiązują określone w prawie miejscowym następujące zapisy:

Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki uznaje się sytuacje, gdy w pojemniku na określoną frakcję znajduje się: 1) w zabudowie wielorodzinnej niemniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów zmieszanych nie więcej niż 20% odpadów, wobec, których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki; 2) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj pojemnika oraz w przypadku odpadów zmieszanych nie więcej niż 5% odpadów, wobec, których istnieje obowiązek selektywnej zbiórki.

„Szanowni Mieszkańcy Zawiercia, czy zgadzacie się z propozycją Prezydenta Miasta odnośnie drastycznej podwyżki za odpady komunalne (śmieci)?”

Odpowiedź: Nikt nie chce drastycznej podwyżki. Niestety, obowiązujące stawki opłat w Gminie Zawiercie nie wystarczają na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Droższe jest m.in. przetwarzanie odpadów, a to jeden z czynników, który powoduje, że gmina musi dopłacać do systemu.

Ilu mieszkańców bloków segreguje śmieci? Jak gmina na to wpłynie?

Odpowiedź: Na podstawie złożonych przez zarządców nieruchomości wielorodzinnych deklaracji, wszyscy mieszkańcy bloków segregują. Dotychczas ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie regulowała, kiedy prezydent był zobowiązany naliczyć wyższą stawkę opłaty, jeżeli nastąpi zaburzenie selektywnej zbiórki odpadów. W chwili obecnej w prawie miejscowym określono zasady, że w  przypadku zabudowy wielorodzinnej 15-krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiórki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki za odpady selektywne. W przypadku zabudowy jednorodzinnej 5-krotne zgłoszenie naruszenia zasad selektywnej zbiorki w ciągu roku kalendarzowego skutkuje podjęciem decyzji o utracie prawa do stawki za odpady selektywne. Firma odbierająca odpady na terenie Zawiercia sprawdza na bieżąco sposób segregacji w blokach, dając na pojemniki naklejki ostrzegawcze, że odpady zebrane są niezgodnie z przeznaczeniem pojemnika. Do chwili obecnej nie nastąpiły przesłanki do wszczęcia postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji określającej opłatę za brak segregacji.

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  Prezydent po otrzymaniu powiadomienia , że właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnej zbiórki wszczyna postępowanie w sprawie określenia w drodze decyzji podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnej zbiórki.

Szczegółowych informacji na temat odbioru śmieci udziela Referat Gospodarki Komunalnej UM w Zawierciu (tel. 32 67 223 40).

 

 

czytano: 1083 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2019-10-25 11:54:25

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane odpadów, które należy wysegregować.

Formularz zapytaniowy

Świadomość Ekologiczna

 • Jedna osoba w Polsce wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych. Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla przyszłych pokoleń. Zapobiegaj kupuj rozsądnie bez zbędnych opakowań i rzeczy, które lądują na wysypisku śmieci.dalej 
 • Wiesz, że za wytwarzane odpady płacimy wszyscy coraz więcej. Dlatego ograniczasz ich zbędne wytwarzanie. Nie kupujesz produktów jednorazowego użytku takich jak torebki foliowe, kubki i butelki plastikowe, słomki.dalej 
 • Niepotrzebne ubrania oddajesz tym którzy ich potrzebują, również zabawki swoich dzieci, które dawno się już nimi nie bawią .dalej 
 • Nie marnujesz, segregujesz. Pamiętasz, że od segregacji wszystko się zaczyna, to wystarczy na wyprodukowanie wielu nowych rzeczy. Dbasz w ten sposób o środowisko, ograniczasz wydobycie surowców naturalnych i ścinania drzew.dalej 
 • Uczysz swoje dziecko dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscu pracy.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rej._1
 • Rejon_1
 • Rej_2
 • Rejon_2
 • Rej._3
Deklaracja dostępności
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna