Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Strona główna » Aktualności » Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Wobec powyższego w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej a wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy jednorazowej lub bezterminowej z firmą posiadającą aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie. Zbiorniki powinny być szczelne i opróżniane regularnie, aby nie dopuścić do przepełnienia i wylewania się fekaliów.

Niestety coraz częściej do Urzędu Miejskiego zgłaszane są interwencje związane z pojawianiem się nieczystości ciekłych o nieprzyjemnym zapachu na terenach przyległych do działki, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy. Wobec powyższego Straż Miejska przeprowadza kontrole na nieruchomościach w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. W przypadku kontroli mieszkaniec jest zobowiązany do okazania się dowodami opłaty odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości. Brak dokumentów potwierdzających wykonanie usługi może skutkować nałożeniem mandatu karnego lub wystąpieniem z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego na właściciela nieruchomości przez uprawioną do tego Straż Miejską.

czytano: 373 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2018-07-24 11:16:55

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane odpadów, które należy wysegregować.

Formularz zapytaniowy

Świadomość Ekologiczna

 • Jedna osoba w Polsce wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów komunalnych. Możesz to zmienić i zadbać o czyste środowisko dla przyszłych pokoleń. Zapobiegaj kupuj rozsądnie bez zbędnych opakowań i rzeczy, które lądują na wysypisku śmieci.dalej 
 • Wiesz, że za wytwarzane odpady płacimy wszyscy coraz więcej. Dlatego ograniczasz ich zbędne wytwarzanie. Nie kupujesz produktów jednorazowego użytku takich jak torebki foliowe, kubki i butelki plastikowe, słomki.dalej 
 • Niepotrzebne ubrania oddajesz tym którzy ich potrzebują, również zabawki swoich dzieci, które dawno się już nimi nie bawią .dalej 
 • Nie marnujesz, segregujesz. Pamiętasz, że od segregacji wszystko się zaczyna, to wystarczy na wyprodukowanie wielu nowych rzeczy. Dbasz w ten sposób o środowisko, ograniczasz wydobycie surowców naturalnych i ścinania drzew.dalej 
 • Uczysz swoje dziecko dobrych praktyk postępowania z odpadami, począwszy od świadomych zakupów i ograniczania wytwarzanych śmieci, przez ich segregację w domu, szkole oraz miejscu pracy.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rej._1
 • Rejon_1
 • Rej_2
 • Rejon_2
 • Rej._3
Deklaracja dostępności
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna