Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

Strona główna » Aktualności » Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych

wielkość tekstu: A | A | A

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Wobec powyższego w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest podłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej a wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy jednorazowej lub bezterminowej z firmą posiadającą aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zawiercie. Zbiorniki powinny być szczelne i opróżniane regularnie, aby nie dopuścić do przepełnienia i wylewania się fekaliów.

Niestety coraz częściej do Urzędu Miejskiego zgłaszane są interwencje związane z pojawianiem się nieczystości ciekłych o nieprzyjemnym zapachu na terenach przyległych do działki, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy. Wobec powyższego Straż Miejska przeprowadza kontrole na nieruchomościach w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. W przypadku kontroli mieszkaniec jest zobowiązany do okazania się dowodami opłaty odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości. Brak dokumentów potwierdzających wykonanie usługi może skutkować nałożeniem mandatu karnego lub wystąpieniem z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego na właściciela nieruchomości przez uprawioną do tego Straż Miejską.

czytano: 304 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2018-07-24 11:16:55

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Wydział Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna