Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

Strona główna » Aktualności » Obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z działalności gospodarczej

wielkość tekstu: A | A | A

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego zobowiązani są do wyposażenia tej nieruchomości, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120l na zmieszane odpady komunalne, które należy opróżniać według potrzeb jednak nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w części prowadzenia tej działalności z przedsiębiorcą posiadającym aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców Gminy Zawiercie na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości lub zarządców budynków wielorodzinnych  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym dotyczy odbioru odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym w części mieszkalnej. Opłata nie dotyczy odbioru odpadów z części, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze biurowym. Wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Straż Miejska prowadzi kontrolę czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadają podpisane umowy na wywóz odpadów z firmą odbierającą odpady komunalne oraz czy lokale, w zgodnie z podpisaną umową wyposażone są  w pojemniki do gromadzenia odpadów. W przypadku braku umowy z firmą wywozową, funkcjonariusze mogą nałożyć na przedsiębiorcę mandat lub wystąpić z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego.

czytano: 7277 razy

autor: czystagmina.zawiercie.eu

data dodania: 2017-03-22 11:23:37

Pamiętaj

 • Zmień dane w deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
 • Każdy mieszkaniec ma obowiązek segregować odpady.
 • Płacimy od liczby osób zamieszkałych - nie zameldowanych!
 • Urząd Miejski nie wysyła rachunków czy też faktur.
 • Nadwyżkę odpadów możesz oddać na PSZOK.
 • Nie wyrzucaj odpadów poremontowych do pojemnika na odpady zmieszane.

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kompostowanych (2%). Dla porównania w Danii, Szwajcarii i Szwecji od 60%-80%;dalej 
 • Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.dalej 
 • Wystarczy 35 butelek plastikowych, aby wyprodukować jedną bluzę polarową.dalej 
Harmonogram Punkty zbiórki odpadów Edukacja ekologiczna Bazarek odpadów
0 lata od rewolucji śmieciowej
0 osiedli/sołectw
0 polubień
0 osób zamieszkujących teren Gminy Zawiercie

Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 223 40
e-mail: gospodarkakomunalna@zawiercie.eu

 • Rejon_7-8_1
 • Rejon_7-8._1
 • Rejon_5-6_1
 • Rejon_5-6._1
 • Rejon_3-4_1
Referat Gospodarki Komunalnej Zawiercie.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna